Giới thiệu về trường Tiểu Học Quảng Lập
Trường Tiểu học Quảng Lập được thành lập năm 1989 tiền thân là trường THCS Ka Đô.Trong hơn hai mươi hai năm qua Trường luôn phấn đấu vượt mọi khó khăn  từng bước phát triển đi lên và ngày càng trưởng thành nhất là từ khi tách ra tư trường PTCS Kađô. Trường tiểu học Quảng Lập được xây dựng trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong thời gian vừa qua nhà trường đang từng bước đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó.
Được sự chỉ đạo của Sở GDĐT Lâm Đồng, Phòng GD&ĐT huyện Đơn Dương, của chính quyền các cấp cùng với sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh, Trường TH Quảng Lập đã đủ tiêu chuẩn và được Bộ GD ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2001.
Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã và đang phấn đấu để luôn là  một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh xã Quảng Lập nói riêng, của ngành giáo dục huyện nhà nói chung. Trong khoảng 5 năm tới trường Tiểu Học Quảng Lập  phát triển trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân trong xã  thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng bộ huyện và   Đại hội VI của Đảng Bộ Xã trong đó xác định: “ tranh thủ và phát huy tốt mọi ngồn lực để thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững. Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghiệp cao, đẩy mạnh ứng dụng KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy KT phát triển gắn với thực hiện tốt chính sách XH bảo vệ môi trường” Xây dựng xã nông thôn mới.
Giữ vững địa bàn vững mạnh về quốc phòng an ninh –nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ. về giáo dục : Thực hiện chương trình phát triển giáo dục toàn diện.
Mục tiêu phát triển trong thời gian tới   :
Xác định các vấn đề ưu tiên.
-         Xây dựng mối đoàn kết nội bộ .
-         Tiếp tục đổi mới  quản lý hoạt động giáo dục.
-         Tham mưu có hiệu quả,Huy động, sử dụng đúng các nguồn lực (nhân lực -tài lực- vật lực-tin lực)
-         Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học .
-         Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.
ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
I/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị .
1.Tầm nhìn.  
 Trường TH Quảng Lập phát huy truyền thống hiếu học của một xã anh Hùng,trở thành một ngôi trường thân thiện, có chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công. 
Sứ  mệnh : Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỷ cương  “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường -Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội” để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
 - Tình đoàn kết                              
 -  Lòng nhân ái                          
 - Tính sáng tạo
 - Tinh thần trách nhiệm                 
 - Tính trung thực                   
 - Hướng vươn lên
…………    Trong xu thế phát triển của đất nước hiện nay,sự nghiệp giáo dục cũng từng bước thay đổi theo hướng đi lên sao cho phù hợp.Với kế họach chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đọan 2011 -  2015 được sự hỗ trợ tích cực của các nguồn  lực bên trong và nguồn lực bên ngòai chắc chắn sẽ đi đến thành công.Sự nghiệp giáo dục của địa phương sẽ đem lại hiệu quả tốt đáp ứng được mục tiêu “Dân giàu -Nước mạnh - Xã hội công bằng dân chủ -văn minh”   Với tuyên bố sứ mệnh, giá trị cơ bản và tầm nhìn của mình,Trường Tiểu học Quảng Lập sẽ góp phần đào tạo ra những công dân tương lai  có đủ năng lực góp phần chung tay xây dựng đất nước và nhà trường ngày càng khẳng định và phát triển thương hiệu của nhà trường.
   Kế hoạch chiến lược 5 năm (2010 - 2015) đặt ra cho toàn trường Tiểu Học Quảng Lập những điều kiện, thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhà trường kính trình đến các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh học sinh, nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của quý cấp trên và đặc biệt sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra