Công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường

CĐGD ĐƠN DƯƠNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG TH QUẢNG LẬP                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 
THAM LUẬN
CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐOÀN THỂ TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ TÔN  TẠO CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

 

Được sự cho phép của Hội nghị, thay mặt BCH công đoàn Trường Tiểu học Quảng Lập, tôi xin được phép báo cáo đôi nét về hoạt động công đoàn của trường với mục đích cùng trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian tới, góp phần xây dựng phong trào thi đua và tôn tạo cảnh quan môi trường của nhà trường ngày một đi lên.
Kính thưa hội nghị!
 Trong mọi hoạt động của nhà trường để đạt được hiệu quả cao, nhất thiết phải có sự phối hợp tốt giữa công đoàn với các đoàn thể trong nhà trường. Đặc biệt chuyên môn của nhà trường là mục tiêu quan trọng, là sự sống còn và kế thửa sự nghiệp phát triển tương lai của đất nước.
Chính quyền nhà trường và chuyên môn đứng đầu là Hiệu trưởng là người có trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất về tổ chức quản lí mọi hoạt động của nhà trường. Nếu chúng ta biết xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền, CĐCS sẽ có điều kiện thực hiện tốt các mặt công tác của nhà trường. Hiểu rõ điều này BCHCĐ luôn xem trọng việc phối hợp giữa các đoàn thể và công đoàn trong mọi hoạt động của nhà trường. Đặc điểm tình hình của trường:
        + Đội ngũ CĐV tuổi đời không trẻ quá và cũng không già nhiều
        + Có trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn
        + Qui mô trường lớp có 15 lớp với Tổng số học sinh khoảng hơn 500 học sinh
        + Cảnh quan môi trường  “Trường học Xanh - Sạch”.
*Thuận lợi:
- Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo công đoàn cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường, tạo mọi điều kiện cho CĐ hoạt động …
- BCHCĐ và Tổ trưởng CĐ nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh.
- Đội ngũ CĐV trẻ có trình độ chuyên môn khá vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
*Khó khăn:
- Nhân sự cán bộ công đoàn làm công tác kiêm nhiệm, chủ nhiệm lớp nên việc dành thời gian cho các hoạt động công đoàn còn hạn chế. Với đặc thù như thế, làm thế nào để CĐCS phát huy vai trò của công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường. Trước hết, để làm được điều đó BCHCĐ chúng tôi trong mỗi năm học luôn tạo ra cơ chế hoạt động thông qua việc xây dựng Qui chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và BCH CĐCS dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. Chính Qui chế này giúp cho Công đoàn chúng tôi  hoạt động thuận lợi hơn.
           Sự phối hợp giữa Công đoàn và Ban giám hiệu được dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền độc lập của nhau, hỗ trợ tạo điều kiện phối hợp để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn viên công đoàn được ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công tác được giao, quyền lợi chính đáng của công đoàn viên được tôn trọng, ý kiến tham mưu đề xuất của công đoàn được chính quyền nghiêm túc xem xét và giải quyết kịp thời. Công đoàn luôn là lực lượng hỗ trợ tích cực cho Ban giám hiệu thông qua việc động viên tập thể công đoàn viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
        Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa các đoàn thể  và công đoàn, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp cụ thể như sau:
- Trong việc phối hợp BCHCĐ đã xác định đúng vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của từng bên. Có những vấn đề thuộc về chính quyền, còn công đoàn chỉ ở vị trí tham mưu, đề xuất ý kiến để chính quyền tham khảo, thỏa thuận thống nhất ý kiến với công đoàn trước khi tổ chức thực hiện. Tuy nhiên có những vấn đề công đoàn và chính quyền có quyền hạn, trách nhiệm ngang nhau, đòi hỏi cả hai bên cùng phối hợp thực hiện.
- Khi tham mưu công đoàn chúng tôi cần phải nắm được nội dung, các vấn đề phối hợp, phải biết lựa chọn các hình thức biện pháp thích hợp để phối hợp hoạt động có hiệu quả.                                   
         Ví dụ: Tham mưu về phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, trình độ nguyện vọng để giáo viên an tâm, thỏa mái, đạt hiệu quả năng suất trong công tác. Hoặc đề xuất về định mức bồi dưỡng, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia đạt thành tích cao qua các phong trào trường phát động.
- Trong việc phối hợp các đoàn thể khác trong và ngoài nhà trường thì BCHCĐ luôn quan tâm, tạo điều kiện động viên nhắc nhở chia sẻ và cùng tháo gỡ những khó khăn. Luôn lắng nghe và thấu hiểu các ý kiến chia sẻ của đoàn viên và tình hình thực tế để có kế hoạch phối hợp.
    Với những biện pháp phối hợp nêu trên BCHCĐ đã thực hiện phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn với những nội dung trọng tâm sau:
1. Phối hợp thực hiện dân chủ hóa trong nhà trường:
        Đầu năm học BCHCĐ cùng phối hợp tổ chức Hội nghị nhà giáo người lao động. Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị thì sự phối hợp giữa chính quyền và công đoàn phải xác định rõ nội dung nào là của chính quyền còn nội dung nào là của công đoàn để trên cơ sở đó mà thực hiện.
      Ví dụ: Chuyên môn xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm học qua và triển khai phương hướng năm học mới. Chuẩn bị báo cáo việc thu chi tài chánh các loại quỹ năm qua của nhà trường. Dự thảo Nghị quyết Hội nghị…
         Công đoàn chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả thi đua, phát động thi đua trong nhà trường, Công đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến thảo luận từ các CĐV của các tổ như: về chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, thảo luận để đưa ra Hội nghị quyết định, thảo luận phong trào thi đua, các biện pháp tổ chức làm việc của nhả trường hoặc các kiến nghị với nhà trường.
     Bên cạnh đó chúng tôi phối hợp cùng chính quyền: Dự kiến nhân sự Ban thanh tra nhân dân để giới thiệu trong Hội nghị, chúng tôi đã bầu được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 03 đ/c. Phối hợp xây dựng nội quy, quy chế, theo dõi việc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị đánh giá sơ tổng kết theo từng học kỳ, năm học. Công đoàn phối hợp chính quyền thường xuyên chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ công khai trong nhà trường.
2. Phối hợp chuyên môn Tổ chức quản lý phong trào thi đua:
- Trong bình xét thi đua luôn đảm bảo tính công bằng, khách quan, dân chủ, không có tình trạng thiên vị, cá nhân.
 - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị. Sau khi bàn bạc với CĐ thì Hiệu trưởng quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với CĐ tổng kết đánh giá phong trào, quyết định khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.
- Công đoàn có trách nhiệm đề ra các biện pháp thực hiện, động viên thuyết phục CB-GV-NV hăng hái đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký tiết dạy tốt, thi ĐDDH….
- Trong thi đua chúng tôi cùng bàn bạc đưa ra những biện pháp hữu hiệu, hình thức da dạng phong phú tránh trùng lặp để tạo sự thu hút đông  đảo của CB GV tích cực tham gia. Phát động các đợt thi đua ngắn hạn theo chủ điểm các ngày lễ lớn trong năm, có đánh giá Sơ, Tổng kết, khen thưởng biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc.
     Kết quả: + Năm học 2015 - 2016: Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc, đứng đầu cụm thi đua.
                    + Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.
                    + Giáo viên: 5 CSTĐ, 30 LĐTT, 13 GV đạt GV giỏi cấp huyện, 5 Gv tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện.
- Trong công tác kiện toàn bộ máy  tổ chức của trường và tổ chức CĐCS; chúng tôi cũng chú trọng đến việc phối hợp cùng Chính quyền nhà trường cùng có trách nhiệm trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn, cũng như với việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý. Công đoàn phối hợp vớp chính quyền, với chi bộ dự kiến nhân sự BCH khi Đại hội Công đoàn, dự kiến cán bộ lực lượng cốt cán, kế thừa, trong năm giới thiệu 01 quần chúng ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp đảng.
 Kính thưa hội nghị
Trường học thân thiện học sinh tích cực không thể không nói đến cảnh quan môi trường. Cảnh quan môi trường có tốt thì thầy cô và học sinh làm việc và học tập mới có kết quả cao. Trong nhiều năm qua nhà trường công đoàn đã coi trọng việc phát động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong dịp hè vừa rồi, cảm ơn sự cộng tác của quý bậc phụ huynh nhờ vào công lao động do phụ huynh hỗ trợ nhà trường cũng đã tôn tạo lại cảnh quan và đến nay cũng đã có một cảnh quan môi trường tương đối xanh sạch đảm bảo tốt cho học sinh và CBGV-CNV học tập làm việc. Việc thu chi quỹ công lao động do phụ huynh hỗ trợ trong thời gian qua được nhà trường công khai rất rõ ràng, cụ thể.
Tuy nhiên điều kiện CSVC trường lớp còn thiếu đang xuống cấp trầm trọng vì vậy cũng rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng trong thời gian tới.
Để có được cảnh quan như vậy, nhà trường đưa ra những biện pháp và nội dung phối hợp cụ thể sau :
- Chi bộ nhà trường lên kế hoạch chỉ đạo tận dụng tối đa cảnh quan có sẵn trong khuôn viên nhà trường. Tích cực tôn tạo bằng hình thức vận động nhân lực đoàn thanh niên là lực lượng nhanh mạnh nhiều sáng tạo để hỗ trợ về công.
- Vận động mạnh thường quân và phụ huynh học sinh trong nhà trường hỗ trợ về cây xanh và ngày công lao động.
- Ban chấp hành công đoàn với vai trò phối hợp đắc lực theo dõi đôn đốc động viên nhắc nhở đoàn thanh niên và các đoàn thể cùng  thực hiện.
- Tham mưu phối hợp cùng chính quyền động viên công tác vận động phụ huynh tích cực tham gia ủng hộ.
- Phối kết hợp với nhà trường chăm sóc cây xanh có kế hoạch, phát triển tốt nhất nhằm đáp ứng yêu cầu  mong muốn của phụ huynh.
Với những biện pháp và nội dung phối hợp giữa công đoàn và các đoàn thể như chúng tôi trình bày ở trên áp dụng tại trường. Tôi nhận thấy các mặt hoạt động ở nhà trường có nhiều chuyển biến tốt, hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ rệt.
 Bài học kinh nghiệm:
         Qua việc xây dựng tốt mối quan hệ giữa công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường đạt hiệu quả cao BCHCĐ rút ra được các kinh nghiệm sau:
- Giữa chuyên môn và công đoàn phải nhận thức sâu sắc về mối quan hệ công tác dựa trên nguyên tắc mục tiêu chung của sự phối hợp.
- Mối quan hệ công tác được xây dựng bằng quy chế cụ thể, cần phải có sự thống nhất về ý chí và hành động giữa 2 bên trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Công đoàn phải nắm được công tác quản lý của nhà trường để tham gia tốt các mặt hoạt động của nhà trường. Công đoàn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài ra cán bộ lãnh đạo công đoàn cần phải không ngừng học tâp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, phương pháp giao tiếp, hiểu biết chính sách pháp luật. Trong công tác phải nhiệt tình sáng tạo để hướng CĐCS hoạt động sát với thực tế.
      Tham luận của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn Hội nghị đã lắng nghe.
         Kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô sức khỏe. 
    Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

  

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 62
Tháng 07 : 301
Năm 2020 : 7.347