LUYEN THI OLYMPIC TOAN LOP 2

... Câu 1: Chiến nghĩ ra một số, nếu lấy số đó nhân với 9 rồi cộng với 18 thì được kết quả là 63.
Em hãy tìm số đó giúp Chiến nhé!  Trả lời: Số đó là  
Câu 2: Năm nay Hoa 6 tuổi, Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi Mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa khi đó là  tuổi. 
Câu 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 2.
Trả lời: Số đó là  
Câu 4: Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình lại tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đều có 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời: Ban đầu An có  cái nhãn vở.
Câu 5: Tìm số lớn nhất có hai chữ số biết thương hai chữ số của số đó bằng hiệu hai chữ số của số đó và bằng 2.  Trả lời: Số đó là 
Câu 6:  Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số  
Câu 7:  Cho biết, thứ hai tuần trước là ngày 8. Vậy thứ sáu tuần sau là ngày  
Câu 8: Tìm số  biết:         .  Trả lời:   
Câu 9: Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số  
Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4?
Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là  ...
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 114
Tháng 06 : 837
Năm 2021 : 7.547