MỘT SỐ BÀI TOÁN RÈN CHO HỌC SINH THI TOÁN VIOLYMPIC TOÁN VÒNG 17- LỚP 3

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN – VÒNG 17
Bài 1: Cóc vàng tài ba
Câu 1.1:
Giá trị của biểu thức: 1359 x 6 : 9 là:
·         a. 906
·         b. 8154
·         c. 96
·         d. 960
Câu 1.2:
Có 3600 cái bút được xếp đều vào 9 hộp. Vậy 3 hộp như vậy thì có số bút là:
·         a. 1200 cái
·         b. 400 cái
·         c. 1600 cái
·         d. 800 cái
Câu 1.3:
Số ba mươi tám nghìn không trăm linh năm viết là:
·         a. 38050
·         b. 38005
·         c. 38500
·         d. 380005
Câu 1.4:
Cho 53x76 > 53876
Giá trị của chữ số x là:
·         a. 10
·         b. 7
·         c. 8
·         d. 9
Câu 1.5:
Cho biết: A : 6 = 1238 dư 4
Vậy A = .........
·         a. 4952
·         b. 4956
·         c. 7432
·         d. 7428
Câu 1.6:
Cho: X x 2 + 783 = 8679
Giá trị của x là:
·         a. 4731
·         b. 3948
·         c. 3448
·         d. 3943
Câu 1.7:
Giá trị của biểu thức: 8624 : 4 : 7 = ........
·         a. 39
·         b. 308
·         c. 38
·         d. 309
Câu 1.8:
Đem chia một số cho 5 thì được thương là 1276 và số dư là 3.
Vậy đem số đó chia cho 7 thì có số dư là:
·         a. 7
·         b. 4
·         c. 6
·         d. 3
Câu 1.9:
Hiệu của 2 số là 2015. Nếu thêm vào số lớn 168 đơn vị và bớt số bé đi 89 đơn vị thì hiệu sẽ là:
·         a. 1758
·         b. 2094
·         c. 2272
·         d. 1936
Câu 1.10:
Đem 1/4 số chẵn bé nhất có 4 chữ số khác nhau gấp lên 6 lần thì có kết quả bằng .........
·         a. 1500
·         b. 1530
·         c. 1548
·         d. 1536
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 2.1:
Tìm y biết: y - 1025 x 5 = 2015
Trả lời: y = .........

Câu 2.2:
Nam có 7 tờ giấy bạc 5000 đồng và 1 tờ giấy bạc 2000 đồng. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu tiền?
Trả lời:
Nam có tất cả ........ nghìn đồng.

Câu 2.3:
Một cửa hàng bán hoa quả có 1236 quả cam. Như vậy số cam chỉ bằng 1/5 số quýt. Số quả lê bằng 1/4 tổng số cam và quýt. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả lê?
Trả lời:
Cửa hàng có ....... quả lê.

Câu 2.4:
Một cửa hàng bán vải có 5748m vải xanh. Như vậy số vải xanh gấp 4 lần số vải trắng. Số vải hoa bằng 1/3 tổng số vải xanh và vải trắng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa?
Trả lời:
Cửa hàng có ......... vải hoa.

Câu 2.5:
Chia số A cho 4 thì được thương là 2015 và vẫn còn dư; chia số A cho 8 thì dư 7. Tìm số A.
Trả lời:
Số A là ..........

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Câu 3.1:
Nam có 92 viên bi. Biết 1/2 số bi của Nam bằng 1/3 số bi của Việt. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?
Trả lời:
Việt có ......... viên bi.

Câu 3.2:
Một cửa hàng có 4860 gói kẹo. Cửa hàng đã bán đi 1/3 số gói kẹo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói kẹo?
Trả lời:
Cửa hàng còn lại ......... gói kẹo.

Câu 3.3:
Lẽ ra bạn An phải thực hiện phép nhân số 1086 với 9, nhưng bạn An đã viết nhầm thừa số 9 thành số 6. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị so với tích đúng?
Trả lời:
Tích giảm đi ......... đơn vị.

Câu 3.4:
Đường kính của một hình tròn là 826cm. Tính bán kính của hình tròn đó.
Trả lời:
Bán kính của hình tròn đó là: ......... cm.

Câu 3.5:
Tìm số tự nhiên y biết: 2010 < y x 7 - 1996 < 2020
Trả lời: y = ..........

Câu 3.6:
Chia đều 1320 kg gạo nếp vào 5 thùng, chia đều 2240 kg gạo tẻ vào 7 thùng. Hỏi một thùng gạo tẻ nhiều hơn một thùng gạo nếp bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Một thùng gạo tẻ nhiều hơn một thùng gạo nếp là ......... kg gạo.

Câu 3.7:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau?
Trả lời:
Có tất cả .......... số có hai chữ số khác nhau.

Câu 3.8:
Tìm số abc biết Description: http://i.vndoc.com/data/image/2016/03/03/de-thi-violympic-toan-lop-3-vong-17-nam-2014-2015-cau-38.jpg
Trả lời:
Số đó là: ...........

Câu 3.9:
Trong hộp có 1025 viên bi đỏ; 1205 viên bi vàng và 1502 viên bi xanh. Theo em không nhìn vào hộp, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ 3 màu và mỗi loại có nhiều hơn 2 viên?
Trả lời:
Phải lấy ra ít nhất ......... viên bi.

Câu 3.10:
Trong hình vẽ biết: AB = 6cm; AC = 8cm; BC = 10cm và AD = 5cm. Tính tổng chu vi các hình tam giác trong hình vẽ đó. 
Description: http://i.vndoc.com/data/image/2016/03/03/de-thi-violympic-toan-lop-3-vong-17-nam-2014-2015-cau-39.jpg
Trả lời:
Tổng chu vi các hình tam giác trong hình vẽ đó là: .......... cm.
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 1.545
Năm 2020 : 13.012