Toàn bộ giáo viên CNV trong nhà trường

  Họ và tên: Trần Thị Toàn
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
30/08/1960
  Quê quán: 413B - Quảng lập - Đơn Dương - LĐ

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lưu Thị Xuân Trang
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
06/08/1965
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương 

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lê Thị Hồng Huệ
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
13/10/1985
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương - Lâm Đồng
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh:
  Quê quán: 
24/7 Đường 2/4 Thạnh Mỹ - Đơn Dương 

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Đặng Thị Hường ( Công đoàn )
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
14/06/1980
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương 

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
14/10/1990
  Quê quán: Số nhà 40 - xóm 1A- thôn Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương - Lâm Đồng
  Điện thoại: 0988456480
  Email: supham000@gmail.com
  Họ và tên: Nguyễn Thị Nghệ
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
01/10/1981
  Quê quán: Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương 


  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lê Thị Ngọc
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
15/07/1988
  Quê quán: Quảng Lập - Đơn Dương - Lâm Đồng

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phúc
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
14/07/1965
  Quê quán: Quảng Hiệp -Quảng lập - Đơn Dương 


  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lê Thị Thanh Giang
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
01/06/1983
  Quê quán: Nghĩa Đức - Thạnh Mỹ - Đơn Dương- LĐ

  Điện thoại:
  Email:
    Họ và tên: Ngô Trung Tuyến
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 1989

  Quê quán: Quảng Bình

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
01/04/1965
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng lập - Đơn Dương 
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Huỳnh Thị Thúy Hoa
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
17/12/1977
  Quê quán: 18 Nguyễn Thị Mimnh Khai Khu phố Nghĩa Lập 3 Thạnh Mỹ - ĐD- LĐ
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Phú ( CT Công đoàn)
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
05/08/1968
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng lập -ĐD - LĐ
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
26/10/1979
  Quê quán: Quảng Lợi - Quảng lập - Đơn Dương 


  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Đoàn Văn Viết
  Chứ vụ: Giáo Viên Tin học
  Ngày sinh:22/06/1987
  Quê quán: Hà Tây

  Điện thoại: 0973380695
  Email: lovemedoanvanviet@gmail.com
  Họ và tên: Trương Văn Bảo
  Chứ vụ: Giáo Viên Nhạc
  Ngày sinh: 05/07/1986
  Quê quán: Thanh Chương -  Nghệ An

  Điện thoại: 01696 8 01694
  Email: Baokissmusic@gmail.com
  Họ và tên: Đinh Thị Hương
  Chứ vụ: Giáo Viên Mỹ Thuật
  Ngày sinh:
  Quê quán:

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
  Chứ vụ: Giáo Viên Thể dục
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Sa
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
10/07/1968x
  Quê quán: 159 THôn 1 Đa'ron Đơn Dương 

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Phạm Thị Khoa
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh:
  Quê quán:

  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lê Thị Lài
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
01/12/1975
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương - LĐ
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Hà Thị Tuyết Mai
  Chứ vụ: Giáo Viên
  Ngày sinh: 
03/07/1963
  Quê quán: Số nhà 9 - Đường Đoàn Thị Điểm - Nghĩa Lập 2 - Thạnh Mỹ  - Đơn Dương - Lâm Đồng
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lưu Thị Cúc
  Chứ vụ: Kế Toán
  Ngày sinh: 
03/08/1976
  Quê quán: 149 Đường 2/4 Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng 
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Đỗ Phú Hùng
  Chứ vụ: Thư Viện
  Ngày sinh: 
09/05/1972
  Quê quán: 162/ X2 Nam Hiệp - KA Đô
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Nguyễn Tấn Đông
  Chứ vụ: Bảo Vệ
  Ngày sinh: 
01/01/1967
  Quê quán: Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương 
  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Lê Thị Loan
  Chứ vụ: Y Tế
  Ngày sinh: 
19/06/1971
  Quê quán: 228 Đường 2/4 Thạnh Mỹ - Đơn Dương - LĐ
  Điện thoại:
  Email:
    Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
  Chứ vụ: Vệ Sinh
  Ngày sinh:
  Quê quán:


  Điện thoại:
  Email:
  Họ và tên: Trần Thị Thanh Thiên
  Chứ vụ: Giáo Viên ( Tổng Phụ Trách
  Ngày sinh: 
14/01/1982
  Quê quán: Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương 

  Điện thoại:
  Email:
   

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 1.297
Năm 2020 : 11.345