Hội thi kể chuyện theo sách và nghi lễ Đập Heo cuối năm Đinh Dậu

Các bạn học sinh được thực hiên nghi lễ